0823080988

Phù điêu trang trí

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa văn trang trí. KT: 250*80. Chất liệu: Xi măng & T.hạch cao