Riềm Võng to.

Còn hàng

30.000₫

Tổng quan

Riềm Võng to. Trang trí nhà ở. KT. D=18*36. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.

Riềm Võng to. Trang trí nhà ở.

KT. D=18*36.

Chất liệu:Xi măng mác cao.

               Thạch cao.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng