0823080988

Góc chỉ thạch cao

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Phù điêu trang trí. Trang trí nhà ở. KT. D=30*40. Chất liệu: BT Xi măng mác cao.

Phù điêu trang trí. Trang trí nhà ở.

KT. D=30*40.

Chất liệu: BT Xi măng mác cao.

                Thạch cao.

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG