0823080988

Mâm trống đồng

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mâm trống đồng 2. Trang trí nhà ở. KT. D=110. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.