0823080988

Mâm trần, hoa trần

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mâm tròn hoa thị. Trang trí nhà ở. KT. D=70. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.