0823080988

Mâm trần tròn, hoa trần

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mâm tròn đại. Trang trí nhà ở. KT. D=120. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.