0823080988

Mâm trần tròn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mâm tròn bốn lá to. Trang trí nhà ở. KT. D=94. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.