0823080988

Hoa trần tròn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa trần tròn 65. Trang trí nhà ở. KT. D=65. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.