0823080988

Mâm trần bầu dục

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hoa bầu dục 3. Trang trí nhà ở. KT. D=74*108. Chất liệu:Xi măng mác cao.                Thạch cao.