0823080988

Đồng Tiền Đại, đồng tiền cổ

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đồng Tiền Đại. Trang trí nhà ở. KT. D=40. Chất liệu:Xi măng mác cao.