Đấu cột vuông 50

Còn hàng

1.400.000₫

Tổng quan

Đấu cột vuông 50. Trang trí nhà ở. KT. D=50cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.

Đấu cột vuông 50. Trang trí nhà ở.

KT. D=50cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao.

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng