0823080988

Đấu cột vuông 50

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đấu cột vuông 50. Trang trí nhà ở. KT. D=50cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.