0823080988

Đấu cột vuông 25

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đấu cột vuông 25. Trang trí nhà ở. KT. D=25cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.