Đấu cột vuông 25

Còn hàng

270.000₫

Tổng quan

Đấu cột vuông 25. Trang trí nhà ở. KT. D=25cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.

Đấu cột vuông 25. Trang trí nhà ở.

KT. D=25cm.

Chất liệu: Xi măng mác cao.

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng