0823080988

Đấu cột tròn 35 lá tây

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Đấu cột tròn 35. Trang trí nhà ở. KT. D=35cm. Chất liệu: Xi măng mác cao.