DA-DT01-16

Còn hàng

8.000₫

Tổng quan

Đồng tiền vừa dùng trang trí công trình nhà kiến trúc Pháp cổ điển, Tân cổ điển KT : D=16. Chất liệu: Xi măng mác cao.

Đồng tiền vừa dùng trang trí công trình nhà kiến trúc Pháp cổ điển, Tân cổ điển

KT : D=16.

Chất liệu: Xi măng mác cao.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng