0823080988

Búp sen D04

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Búp sen D04: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=25cm. Chất liệu: Xi măng mác cao .