0823080988

Búp sen có đế bé.

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Búp sen có đế bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ. KT : L=18cm. Chất liệu: Bê tông .

Búp sen có đế bé: Trang trí Lăng mộ, Đình chùa,Từ đường,Nhà thờ.

KT : L=18cm.

Chất liệu: Bê tông .

THÔNG TIN THANH TOÁN
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG